Personuppgiftspolicy

Vilka vi är

Vi är den ideella föreningen Skonaren Ingos Vänner som drivs med syfte att bevara och vidareutveckla Skonaren Ingo byggd 1922.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Vi samlar in personuppgifter i samband vid anmälan till seglingar, skapande av konton på hemsidan och vid offertförfrågan samt när man går med i föreningen. Skulle du anmäla en tredje person till en segling förutsätter vi att du fått samtycke av denne att dela dennes uppgifter med oss.

I samband med seglingsanmälan samlar vi även in känsliga personuppgifter. För kortare turer är detta endast kostpreferenser samt allergier för att kunna erbjuda rätt mat ombord. För längre seglingar där alla deltagare anses vara besättning har vi som krav från Transportstyrelsen att alla deltagare fyller i en självdeklaration av hälsa. Denna innefattar syn, färgseende, hörsel samt eventuella andra medicinska orsaker som kan vara av värde för oss för den säkra verksamheten ombord.

Cookie-filer

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar  Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Vi använder även cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

Vilka vi delar dina data med

Vi använder Oderland som webbleverantör och sparar de uppgifter du uppgett via hemsidan där.

I händelse av krissituation då vi måste aktivera vår krisorganisation kan de uppgifter du delat med oss komma att delas med berörda myndigheter, försäkringsbolag och liknande för att fullfölja de förpliktelser vi har.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig  sparar vi de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

För offertförfrågningar sparas de uppgifter du angett tills du begär att de tas bort i ett kundregister.

För seglingsamälan är vår rutin att varje vinter ta bort alla uppgifter insamlade via dessa.

De uppgifter vi har i medlemsregistret sparas så länge vi har bokföringsmässiga krav på att spara dessa uppgifter.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära ut alla de uppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Kontaktinformation

En sammanställning av kontaktinformation finns här.