Skeppet Skonaren Ingo

Skonaren Ingo är en kulturminnesmärkt tremastad skonare, ursprungligen från Sjötorp, men idag med Göteborg som hemmahamn. Hon är byggd 1922 och är en av de skutor som finns kvar och som för skutseglingstraditionen vidare på Västkusten. Skonaren Ingo drivs idag av den ideella föreningen Skonaren Ingos Vänner.

Aktuell position

Tekniska data

Längd över allt 27,8 m
Längd med peke 38,0 m
Bredd 7,1 m
Höjd 25 m
Segelyta 440 m2
Nautisk utrustning Radar, ekolod, GPS, Navtex, AIS, VHF
Int. anrop VHF SIXW
Huvudmaskin Volvo Penta TMD 100A – 220 HK
Hjälpmaskiner Stamford Perkins 40kVa 230/400V
Däcksstående nödgenerator
Säkerhetsutrustning CO-2 anläggning, brandpump, brandvarnare, handsläckare, brandfilt, sprinkler, gaslarm, nödgenerator
Livräddning 4 livflottar á 25 personer, livbälten, räddningsnät, hjärtstartare

Inredning

Salong Ca. 45 sittplatser. 4 fyrmanshytter, 1 tvåmanshytt samt 10 sovplatser i salongen.
Kök Kyl-/frysskåp 5-lågig gasolspis, gasol-ugn, el-ugn, kaffebryggare, Electrolux diskmaskin, mikrovågsugn
Sanitet 2 toaletter m. septitank Varmt /kallt vatten
Antal passagerare Övernattning 28, sittande i salongen 45, vid kustnära turer 93

Historia

1921-1922
Varvsägare Gustav Groth i Sjötorp bygger en tremastad skonare för egen räkning för att sysselsätta varvsarbetarna under den stora depressionen i början av 1920-talet.  Hon byggs av ek och fur och fick en 1-cyl. Bolindermotor på fantastiska 32 hk för hamnangöring och stiltje och hade en lastkapacitet på 220 ton. Skutan kostade då 27 000 kr att bygga. Nybygget fick namnet Ingo efter svågern Ingo Busck. Ingo sysselsattes i fraktfart mellan Vänern och danska och tyska hamnar.

1929
Ingo säljs till ett partrederi i Öregrund för 35 000 kr. Huvudredare var Oskar Fr Leufstadius. Skeppare ombord var Lasse Larsson, “Lasse på Möbeln”. Under detta rederi seglade Ingo i Östersjön med olika laster.

1934
En ny 2-cylindrig June-Munktell motor på 80 hk installeras.

1938
Ingo får en ny rigg. Den gamla hade tjänat ut.

1945
Säljs hon till Sven Mattson och Karl Johansson som betalade 75 000 kr. Ingo fick nu Slite på Gotland som hemmahamn. Hon lastade då cement, kol, koks, bräder och massaved.

1947-1949
En del ombyggnader sker. Fartyget fick en styrhytt, större lastluckor och en ny motor. Återigen en June-Munktell, nu på 175 hk.

1951
Ingo säljs till Rune Johansson och bröderna Holger, Rune och Bertil Ivarsson på Klädesholmen. På grund av ombyggnaderna var priset nu uppe i 115 000 kr. Ingo gick nu med last mellan Sverige och Tyskland och deltog även i Islandsfisket under sommaren. Detta fisket var den största inkomstkällan.

1954
Det är dags för försäljning igen. Bröderna Erik och Gustav Andersson i Mollösund betalade 83 000 kr för Ingo. Ingo blev då svartmålad och stormasten försvann i slutet av 1950-talet.

1966
Ingo såldes till Arne Durk från Kållandsö. Salpeter från Heröya till Vänern och kaffe i säckar från Göteborg till Karlstad var vanliga laster.

1969
I mars månad såldes Ingo till skeppsmäklaren Henry Johansson i Sjötorp för 40 000 kr. Han sålde henne vidare till bröderna Hans och Arne Karlsson i Västervik för 35 000 kr. Dessa var de sista som bedrev aktiv fraktfart med Ingo. Hon gick då mycket  med spannmål, men även alla andra typer av laster för att få ekonomi i det hela. Hon kallades då “den sista av sin ätt”.

1976
Bröderna Karlsson ger upp. Det gick inte ekonomiskt att bedriva fraktfart  längre. Eftersom det nu fanns många utländska intressenter som ville köpa Ingo fanns det en stor risk att hon skulle försvinna utomlands. Detta fick direktör Åke Jehrn hos Albrechtsson och Hasse AB höra talas om. Han fick sitt företag att betala 80 000 kr för Ingos som sålunda räddades kvar i Sverige.

1980
Ingo skänks som gåva till företagets personalstiftelse och låg under renovering i Göteborgs hamn.

1983
Det bildas en ideell förening som heter “Skonaren Ingos vänner”. Föreningen tar över ansvar och skötsel av fartyget.

1985
Personalstiftelsen upphör och Ingo överlåts till en ny stiftelse som heter “Stiftelsen för skonaren Ingo”. Föreningen Skonaren Ingos Vänner sköter om Ingo genom avtal med stiftelsen. Föreningen har arbetat för att Ingo skall bli klassad som passagerarfartyg och certifikat fås.

1988
Ingo blir åter vitmålad.

1995-1996
Ingo ligger på Hälsö och Öckerö för byte av bl.a. stäv och bordläggning. Även en del spant byttes ut tillsammans med däckstöttor, skarndäck samt ny brädgång. Detta var den (dittills) största enskilda investeringen som gjorts på Ingo i föreningens regi.

1997
Ingo blir 75 år, vilket firas med bl a jubileumsresa upp till Sjötorp. Detta år genomför föreningen också en seglarskola i helt egen regi.

2001-2002
På vintern utförs omfattande reparationsarbeten på Strandby Varv i Danmark. Denna gång byttes stora delar av akterskeppet, bl.a. brädgången inkl. stöttor, spanttoppar, bordläggning samt däck. Kostnaden  överskred (med råge) den förra stora investeringen 1995-1996.

2002
Ingo fyller 80 år! Detta firas med en jubileumsresa upp till Vänern och Sjötorp i juli-augusti.

2003
Utförs omfattande underhållsarbete vid Saeby Verft i Fredrikshamn. Hela botten spikades och drevades om. Ingo fick också en gata uppkallad efter sig i Sannegårdshamnen i Göteborg. Läs mer om det i Vårt Göteborgs Nätupplaga.

2004
En milstolpe i föreningens arbete med att öka Ingos sjövärdighet. Hon blir med dispans  godkänd för Nordsjöfart. I augusti gick årets stora medlemssegling till Shetland med besök i Lerwick, på Fair Isle och Orkney.

2005
Ingo seglar för första gången på charter under Hanse Sail i Rostock och Kieler Woche, Kiel.

2006
Seglar Ingo in i Lysefjorden, Norge, som en av höjpunkterna under sommarens långa medlemssegling.

2007
Ingo gör ett mycket uppskattat besök i sin gamla hemmahamn, Öregrund i Roslagen, som del av sommarens långa medlemssegling i Östersjön. Senast det begav sig var 1945. Även Visby, Gotska Sandön och Mariehamn på Åland besöktes under denna mycket uppskattade medlemssegling. Ingo deltar för första gången i Tall Ships Race mellan Stockholm och Stettin i Polen.

2008
Föreningen Skonaren Ingo’s Vänner fyller 25 år. Under hösten ligger Ingo på Hälsöslipen där bla dryga 71 löpmeter bordläggning byts.

2010
Deltar Ingo i skutseglingen Fyn Rundt i Danmark som del av sommarens långa medlemssegling. Ingo var ett mycket uppskattat inslag som enda svenska skuta.

2011
Ingo deltar för andra gången i Tall Ships Race. Denna gång mellan Stavanger och Halmstad. Under senhösten ligger Ingo på Hällviksstrands varv för byte av 37 löpmeter bordläggning på babord sida.

2012
Ingo seglar upp till Sjötorp ännu en gång för att fira 90-årsdagen i staden hon byggdes. 1 oktober går Ingo upp på slipen vid Hälleviksstrands varv för byte av spant, spanttoppar, garnering och del av bordläggning på babords sida. I och med denna renovering är större delen av Ingos skrov nu renoverat i föreningens regi.

2013
Ingo lämnar slipen i Hälleviksstrand i mitten av april och en månad senare är hon seglingsklar. Denna sommaren deltar Ingo för andra gången i skutseglingen Fyn Rundt i Danmark. Från avriggningen fram till jul ligger Ingo på Eriksberg där öppet skepp hålls varje helg. Föreningen Skonaren Ingos Vänner, som driver och underhåller Ingo, fyller 30 år och detta firas med ett stort kalas.

2014
Under våren färdigställs de provisoriska lösningar som krävdes för att kunna genomföra föregående säsong efter den stora renoveringen. Sommarens långa medlemssegling går till Rügen i Tyskland. Under sommaren testas också konceptet att köra dagsturer regelbundet från Eriksberg i Göteborg.

2015
För tredje gången deltar Ingo i Tall Ships races, denna gång från Kristiansand i till Aalborg. Årets mycket uppskattade medlemssegling går till Limfjorden i Danmark.

2016
För första gången sedan 2007 ger sig Ingo av till Östersjön igen. Bland annat besöks Visby, Gotska Sandön, Stockholm och Mariehamn.

2017
Andra sommaren i rad blir det Östersjön, Ingo deltar för första gången i två etapper av Tall Ships Races. Första etappen går från Åbo till Klaipeda och andra från Klaipeda till Szczecin. Årets Medlemssegling går från Göteborg till Karlskrona.

2019
Årets mycket uppskattade medlemssegling går från Strömstad till norska Sörlandet. Ingo deltar återigen i Tall Ships Races, denna gången från danska Aalborg till Fredrikstad i Norge.

2020
Ett hårt år för alla verksamheter men en lång och varm säsong på västkusten genomförs med begränsade antal ombord. Ett stort arbete med att höja underhållsnivån påbörjas och mycket arbete sker i verkstan under vintern.