Anmälan

För att hyra Skonaren Ingo se charter.

Segla med INGO för en oförglömlig upplevelse. Ingen tidigare seglingserfarenhet krävs. Du lär dig tillsammans med andra ombord som har varit med tidigare och i din egen takt.

Om inget annat anges utgår och avslutas seglingarna vid Klippan, Göteborg.

För deltagare på Skonaren Ingos ungdomsseglingar finns möjlighet att söka stipendium för 50% av seglingskostnaden med ett tak på 2000 kr. Mer information finner du på vår sida för stipendium.

Publika seglingar

Medlemsseglingar

Dessa seglingar förutsätter medlemskap i föreningen Skonaren Ingos Vänner. Är du ej medlem och anmäler dig till en segling kommer en faktura för individuellt medlemskap att utgå enligt på årsmötet beslutad kostnad. Vill du själv välja medlemskap lägg till ett av de under rubriken medlemskap. På medlemsseglingar förväntas att alla ombord är aktiva från början och efter egen förmåga deltar såväl med segling som med övriga praktiska göromål.

Kortare medlemsseglingar

På vår och höst seglar vi flera kortare medlemsseglingar! Allt från nationaldagsseglingen som bara är över en dag till årets midsommarsegling över en helg.

Långa medlemsseglingar

Längre sommarseglingar där vi utforskar Skandinavien.