Stipendium

För deltagare på Skonaren Ingos längre ungdomsseglingar finns det möjlighet att söka stipendium för deltagaravgiften. Stipendiet innebär att du själv bara behöver betala 50% av deltagaravgiften, Ekedalens stiftelse står då för halva avgiften upp till 2000 kr.

Kravet för att få stipendium är att du skall bo i Göteborgsområdet, är yngre än 18 år samt skickar in ansökan före den 15 mars.

För mer information samt blankett för ansökan se Stiftelsen Ekedalens och Sjöfartsintresserades fonds hemsida.