Anmälan

För att deltaga på medlemsseglingar och kurser krävs medlemskap i Skonaren Ingos Vänner. Om deltagaren ej är medlem i föreningen vid anmälan kommer en faktura för medlemskap att skickas ut.
Notera att medlemskap ej krävs vid publika seglingar så som tex After work seglingar. Om medlemskap ej krävs för segling anges pris för icke medlem i seglingskalendern.

Seglingskostnaden och medlemsavgift för aktuellt år skall vara betald senast 30 dagar före seglingens första dag. Om anmälan sker mindre än 30 dagar före kurs/segling ska det fullständiga beloppet betalas omgående. Betalningsdatum avgör hyttplats och utebliven betalning betraktas ej som avanmälan.

I priset ingår helpension om inget annat anges. Avbeställningsskydd på 10% av seglingens totalsumma tecknas separat, se nedan. Du ska kunna simma 200 m och ha en giltig olycksfallsförsäkring. Föreningen Skonaren Ingos Vänner förbehåller sig rätten att ändra i kursprogrammet. Anmälda till seglingen kommer i så fall att meddelas.

Genom skapande av anmälan godkänner du, alternativt har du hämtat samtycke från personen du anmäler att Skonaren Ingos Vänner sparar och hanterar de personuppgifter du angett. Känsliga uppgifter så som kostpreferenser, allergier och liknande raderas varje vinter.

Har du några frågor kontakta kontoret@skonaren-ingo.org så hjälper vi dig!

Genom anmälan godkänner du de villkor som listas under Rabatt och regler.

Här kan du se denna säsongens seglingar.

Avbeställning

Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 7 dagar före den aktuella seglingen/kursens första dag har Skonaren Ingos Vänner rätt att tillgodoräkna sig 50% av seglingen/kursens hela pris.

Vid avbeställning senare än 7 dagar före den aktuella seglingen/kursens första dag har Skonaren Ingos Vänner rätt att tillgodoräkna sig seglingens/kursens hela pris.

Avbeställningsskydd

I seglingens/kursens pris ingår ej avbeställningsskydd. Om deltagaren markerat att avbeställningsskydd önskas debiteras detta med 10% av seglingsavgiften. Med undantag för kostnaden för själva avbeställningsskyddet är deltagaren då skyddad mot avbeställningskostnader. Detta skydd gäller vid avbeställning på grund av dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar deltagaren själv, deltagarens maka/make, barn, föräldrar, syskon eller person med vilken deltagaren sammanbor under äktenskapsliknande former.

Vid avbeställning skall företes läkarintyg av ojävig läkare av vilket skall framgå undersökningsdatum, diagnos, undersökningsresultat samt att sjukdomen utgör ett allvarligt hinder för att deltagaren skall kunna genomföra seglingen/kursen. Avbeställning skall göras före seglingens/kursens första dag och läkarintyg skall omedelbart sändas till Skonaren Ingos Vänner.

Skapa Anmälan

Fyll i detta formulär för att anmäla dig till en segling, vi kommer att återkomma snarast via någon av de specificerade kontaktvägarna med bekräftelse och mer information. För information om anmälan, avbeställning, avbeställningsskydd och villkor se ovan.

T.ex. Kost, speciella behov eller önskemål. Om du har arbetad tid inom föreningen ange det. För mer information angående arbetad tid se Rabatt och regler.
Om annat beskriv nedan.
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om vad som händer på Ingo genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Vertikala flikar