Länkar

Här finns en samling länkar till organisationer och event med maritim anknytning som vi tror kan vara av allmänt intresse för dig som värnar vårt maritima kulturarv, brinner för skutsegling eller bara är allmänt vetgirig.

Aktuellt

Vi jobbar just nu för att få till en Kulturhamn i Göteborg där alla skutor kan samlas och visa upp sig. På denna sidan kan du läsa mer om det pågående arbetet.

Organisationer

Sveriges Segelfartygsförening
Nordisk Seglats
Maritimt i Väst
Göteborgs sjövärnskår

Skutor

M/S Atene
S/V Isolda
MBV Skolskepp
Ostindiefararen Göteborg
Svenska Kryssarklubbens seglarskola
M/S Westkust
T/S Kvartsita
T/S Britta
S/Y Mandalay
Lotsbåten Ilse
Strömstads Maritima Förening-Lord Nelson
Tärnan

Övrigt

Sail Training International
Tallship-fan.de
Mark Rosenstein's Sailing Page