Årsmöte

Hej alla Ingo-vänner!

Styrelsen kallar med detta brev till det av Corona försenade årsmötet. Kallelsen går ut digitalt via mail, på vår hemsida samt på Facebook.

Datum: Söndagen den 30 augusti 2020 kl. 15:00.
Plats: Lindholmens gymnasium. Kunskapsgatan 4 på Lindholmen i Göteborg.

Mötet kommer att hållas i en lokal stor nog för att ge möjlighet till att hålla avstånd. Mötet kommer också hållas på en digital plattform för de som vill delta på distans. Ytterligare info om detta kommer via samma digitala kanaler där kallelsen skickas.

Göteborg 2020-07-29
För styrelsen
Kristian Stryhn Scotting
ORDF Skonaren Ingos Vänner