Skonaren Ingo och Corona

Hej alla INGO-vänner

Coronaläget har som ni säkert förstår skakat föreningens planer för året. Men det är inte den första stormen hon ridit ut – Ingo är trots allt byggd under depressionen på 20-talet, hon räddade en hel byggd då hon föddes.

Styrelsen har äntligen fått grepp om situationen och hoppas att vi alla vill samlas runt vår fina skuta.

Vi har beslutat att i möjligaste mån fortsätta vår verksamhet under sommaren 2020, med kontinuerlig uppdatering efter Folkhälsomyndighetens krav och rutiner. Det är fortfarande riskfritt att skrapa, måla och bryggsegla, alla kan vara med.

Det inställda årsmötet hoppas vi kunna hålla under tidig sommar om läget lättar, alternativt digitalt.

Bokningsläget och därmed ekonomin ser tyvärr ganska dyster ut. Avbokningar under våren och ett ekonomiskt klimat som knappast kommer vara till vår fördel under hösten är den verklighet vi lever i.

Detta år kommer vi med all sannolikhet gå kraftigt back, vilket vi inte har råd att finansiera. Vi har fått uppskov med amorteringar på vårt lån och jobbar för att få till en lånelösning för att likviditetsmässigt rädda vår verksamhet. I skrivande stund räknar vi med att backa med minst 300 000 kr innevarande år.

Vill och kan du hjälpa verksamheten ekonomiskt med bidrag eller kontant lån, stort eller litet, har vi nog aldrig behövt det så mycket som nu. Enklast är via Swish 123 449 1932 eller på BG 488-3377. Märk inbetalningen med Bidrag.

Trots detta ser styrelsen möjligheter att under förändrade former fortsätta bedriva vår verksamhet under sommaren. Då det i stort är en utomhusaktivitet att segla och med max 50 ombord samt nya rutiner planerar vi att köra igång säsongen med afterworkseglingen den 15 maj.

Styrelsen har vidare beslutat att alla privata bokningar, exempelvis After-Work- eller medlemsseglingar, kan ombokas eller återbetalas genom tillgodo presentkort fram till avgång för seglingen. Likt tidigare gäller full återbetalning vid avbokning tidigare än 30 dagar före avgång, samt 50% återbetalning vid 7 dagar eller tidigare.

De största förändringarna i våra säkerhetsrutiner för att följa Folkhälsomyndighetens krav är:

För dags/kvällseglingar

  • Max 50 ombord.
  • Vi lagar inte mat till gäster ombord. Endast kaffe, te, vatten och liknande. Står det att mat ingår förbeställer vi portionsförpackad mat.
  • Catering skall vara portionsförpackad. Inga bufféer.
  • Utökade städ- och hygienrutiner, endast engångsartiklar och god tillgång till tvål och handsprit.
  • Om möjligt ha dagseglingar utan övernattning ombord.
  • Alla ombordvarande följer Folkhälsomyndighetens rutiner om avstånd och stannar hemma vid minsta tvivel.

Åtgärder som särskilt gäller övernattning och ungdomsseglingar

  • Ytterligare minskat antal ombordvarande.
  • Vid övernattning sprids alla sovplatser ut med största möjliga avstånd. 
  • Ingen självservering av mat.

Väl mött till sjöss och i land

För styrelsen
Kristian Stryhn ORDF

Göteborg 2020-05-11